Norsk kundeinformasjon

Kjære norske kunde,

Fra 1. april 2020 vil det være nye bestemmelser om merverdiavgift. E-handelsmenn vil da belaste merverdiavgift for alle varer med 25% av varens pris og betale denne avgiften til Skatteetaten. Det er altså samme sluttpris for både norske og svenske kunder.

Når det gjelder toll, er alle varer som selges og importeres i henhold til de nye VOEC-reglene, unntatt moms. Dette er tydelig angitt på sendingen, slik at det ikke oppstår misforståelser under tollkontroller og prøver som kan utføres ved import til Norge. 

Vi håper at de nye reglene vil gjøre det lettere for deg som norsk kunde, og at tidligere usikkerhet om hva som faktisk gjelder for handel mellom Sverige og Norge vil bli tydeligere. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål.