Återförsäljare

Nedan hittar du våra aktuella återförsäljare

Sverige

SALK Shop, Salkhallen, Gustavlundsvägen 159, Alvik/Bromma  www.salk.se
Racketspecialisten, Uppfartsvägen 10, Solna  www.racketspecialisten.se 
Lidingö TK, Kyrkviksstigen 4, Lidingö  www.lidingotk.se
TE Sport, Vänersborgs TK,Brättevägen 9, Vänersborg   www.vanersborgstk.se
Carins Tennis & Sport, Mariestads TK, Johannebergsgatan 21, Mariestad  www.tennisklubben.se
Gothia / S:t Jörgen Park Racketcenter, Grimboåsen 4, Göteborg   www.sanktjorgenparkracketsport.se
 GLTK Shop,Töpelsgatan 7, Göteborg   www.gltk.se
 Tennisshopen, Engelbrektsgatan 63, Göteborg   www.tennisshopen.se
Tengo Sport, Fogdegatan 4, Halmstad   www.tengo.se
 Drivanshopen, Drivangården, Båstad   www.tengo.se 
Olympiahallen oh! Shop, Filbornavägen 11, Helsingborg  www.tengo.se
 Kockum Fritid Söderbergs Sport, Västra Varvsgatan 8, Malmö  www.kockumfritid.se 
 Skanör Falsterbo Tennisklubb, Tångvallavägen 4, Falsterbo  www.sftk.org

Norge

 Vinderen Sport, Holmenveien 1, Oslo  www.vinderensport.no