Norsk kundinformation

Kära Norska kund,

Från och med den 1 April 2020 är det nya bestämmelser angående mervärdesskatt(moms). E-handlare kommer då att debitera mervärdesskatt för alla varor med 25% på varans pris och betalar in denna skatt till Norska Skatteetaten. Det är alltså samma slutpris både för norska och svenska kunder.

Beträffande tull är alla varor som säljs och importeras enligt de nya VOEC reglerna befriade från moms. Detta anges tydligt på försändelsen för att inga missförstånd ska uppstå vid eventuella tullkontroller och stickprover som kan utföras vid import till Norge. 

Vi hoppas att de nya reglerna ska göra det enklare för dig som norsk kund och att tidigare osäkerhet om vad som egentligen gäller för handel mellan Sverige och Norge ska vara klarare. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss med frågor.