Privacy Policy

 Personuppgiftspolicy

Moja värnar alltid om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen I samband med köp eller lämnande uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vi lämnar aldrig ut addresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter på våra kunder till tredje part för marknadsföringssyfte,statistisk bearbetning eller dylikt, Vi behandlar dina uppgifter kofidentiellt oavsett om du speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kunders beställningar och kunna erbjuda relevant marknadsföring.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlat in på Moja genom cookies I syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund, De cookies som vi sparer hos oss användes ej till re-marketing, dvs som marknadsföring till dig utanför vår egna Webbplats. De personuppgifter som Moja behandlar är ditt namn, e-postadress, orderhistorik,leveransadress, IP-adress, telefonnummer, samt via vår betalningsleverantör Klarna och Pay-Pal, personnummer & betal-och kreditkortsnummer.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos mojatennispadel.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Mojas eller Mojas samarbetspartners åtagande mot dig, t ex. för att uppfylla leverans eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.